top of page

Hoe denkt de kerk over…Jezus Christus

Hoe denkt de kerk over.. Jezus Christus?

Inleiding

Een wat onverwacht onderwerp, misschien. Maar wel één waar de kerk eeuwen mee bezig is geweest. Het is ook geen eenvoudig onderwerp. Wie is deze timmerman uit Galilea? Een rabbi? Een Messias? Of zelfs God? En hoe zit dat dan met zijn mens-zijn? Als je er maar even over nadenkt kom je snel tot de conclusie dat de vraag stellen wel even wat eenvoudiger is dan hem beantwoorden. Geen wonder dus dat het antwoord op deze vraag wel een paar eeuwen heeft geduurd. Het punt waar men het wel snel over eens was is dat dit een kernvraag is van het geloof. Jezus zelf stelde hem al: "Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’" (Markus 8:27)

Deze vraag is zo centraal omdat heel ons geloof draait om de persoon van Jezus Christus. Zoals Paulus al schreef in 1 Korinthiërs 2:2 "Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde". En waarom is dat? Hij legt het uit in Kolossenzen 1:15-20 (NBV):

Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene​ van heel de schepping: in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene​ van de doden, om in alles de eerste te zijn: in hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door ​vrede​ te brengen met zijn ​bloed​ aan het ​kruis.

Daarom ook wordt in het vierjaarlijkse verslag van de algemene kerkleiders van de Kerk van de Nazarener aan de Algemene Vergadering van 2017 juist Jezus centraal gezet[1]. Alles draait om Hem. En wat we over Hem geloven is dus essentieel. Een citaat uit datzelfde verslag op blz 18: "De Kerk van de Nazarener heeft bepaald dat onze geloofsartikelen het centrale punt zijn en zij de kerk verankeren te midden van steeds veranderende filosofieën en geloofsovertuigingen".

We gaan proberen aan te geven hoe de kerk deze vraag over de identiteit van Jezus heeft beantwoord. En dat is in dit geval niet alleen de Kerk van de Nazarener maar de wereldwijde kerk.

Bijbel

Natuurlijk is de bijbel altijd de basis van elke uitspraak over een theologisch onderwerp. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat een totaal overzicht van alle teksten in dit verband geen artikel zou vergen, maar een compleet boek en een dik boek ook[2]. Hoe dus dit aan te pakken? Het is belangrijk te beseffen dat wij niet de eersten zijn die de bijbel lezen. Hoe zijn de christenen uit de eerste eeuwen tot hun conclusies gekomen? Laten we daarom kijken naar wat de kerkelijke, zogenaamde oecumenische concilies hebben besloten. Dat zijn de vergaderingen van de nog